Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Korona
  1. Hjem
  2. Korona

Informasjon til vårt nettverk om hvordan Tallberg Elektro håndterer Korona viruset.

Ledere følger opp ansatte og informasjon gis til dem alle.

Ved mistanke om sykdom bes ansatte holdes hjemme for å forhindre smitte.

Vi tar de tiltak myndighetene mener er nødvendige, samt at vi kontinuerlig følger opp situasjonen for å iverksette tiltak.  

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vi ønsker, så fremst som det er mulig å opprettholde normal drift og håper på et videre godt samarbeid.

This site uses cookies. For more information click here.